PROGRAME pentru România – Orizont 2030

 O viziune, un proiect, un scop

Trăim într-o lume imprevizibilă, în care conceptele pe baza cărora ne construim realitatea socială devin din ce în ce mai fluide, iar dezbaterile de specialitate vizează, la nivel global, reevaluarea unor noțiuni fundamentale precum importanța statelor naționale și generează noi abordări în domeniul securității, al tehnologizării și nu în ultimul rând, al acțiunii sociale.
Proiectul România – Orizont 2030 este derulat de Institutul pentru Libertate și Democrație în parteneriat cu Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și își propune, plecând de la o analiză detaliată și structurată a stării de fapt, să genereze o viziune de perspectivă privind evoluția pe termen mediu a României. Reflectând o abordare liberală și concentrându-se în jurul relației dintre stat și cetățean, prima etapă a proiectului a debutat la data de 24 octombrie 2019 și s-a concretizat într-o serie de dezbateri tematice axate pe trei piloni: o resursă umană dinamică și performantă, o economie de piață funcțională și un sistem de instituții eficient și bine calibrat.
Odată cu apariția crizei sanitare proiectul a înregistrat două limitări semnificative: prima, de natură tehnică, a determinat întreruperea seriei dezbaterilor în timp ce a doua, de natură conceptuală, a impus revizuirea majoră a agendei de lucru. Intensitatea, durata prelungită și dimensiunea globală a pandemiei au resetat practic toate sistemele de analiză politică, socială și economică, fiind necesară reconsiderarea parametrilor și obiectivelor inițiale ale proiectului.
În consecință, cea de-a doua etapă a proiectului România – Orizont 2030 vizează o analiză conectată direct la multitudinea incertitudinilor și provocărilor generate de pandemie, atât în viața fiecărui cetățean cât și în întreaga societate. Daca înainte de pandemie obiectivele proiectului vizau găsirea răspunsurilor adecvate, corelate cu o proiecție de evoluție predictibilă, acum noile obiective se vor axa mai întâi pe formularea corectă a întrebărilor și pe determinarea posibilelor scenarii de evoluții post-pandemie.
Plecând de la ipoteze demonstrate științific și bazându-se exclusiv pe date obiective, România – Orizont 2030 își propune să utilizeze, în misiunea sa, toate cunoștințele și experiența acumulată în ultimii 30 de ani a factorilor de decizie politică interesați de acest demers, a cadrelor universitare, a reprezentanților mediului de afaceri și ai societății civile, precum și a multor experți în domenii de interes.
În concluzie, proiectul România – Orizont 2030 își propune să genereze o viziune ce poate sta la baza unui proiect de țară realist, având ca unic scop dezvoltarea armonioasă a României și bunăstarea tuturor cetățenilor, fiind deschis atât mediilor universitare, politice și de afaceri, cât și societății civile în ansamblu.